Papiasy avy any Hierapôlisy

I Papiasy avy any Hierapôlisy na Papiasy dia eveka tao Hierapôlisy (any Frigia) tamin' ny antsasany voalohany amin' ny taonjato faha-2. Ataon' ny Katôlika ho "olon-tsambatra" izy ka ankalazaina ny fahatsiarovana azy isaky ny 22 Febroary. Atao hoe Παπίας / Papias izy amin' ny teny grika. Niaina tamin' ny taona 60 hatramin' ny taona 163 izy.

I Papiasy

Nanoratra ny boky hoe Λογίων Κυριακῶν Ἐξήγησις / Logiôn Kuriakôn Eksêgêsis ("Fanazavana ny tenin' ny Tompo") izay fitambarana boky dimy izy. Izany asasoratra izany dia very ka ampahan-dahatsoratra vitsy no mbola hita ao amin' ny soratr' i Ireneo avy any Logdonoma (taona 180) sy ao amin' ny soratr' i Eosebiôsy avy any Kaisarea (taona 329). Loharano momba ny lovantsofin' ny Kristiana voalohany io asasoratr' i Papiasy io, indrindra fa ny niavian' ireo Filazantsara kanônika.

Araka an' i Ireneo dia nihaino ny toriteny nataon' i Joany Apôstôly i Papiasy sady sakaizan' i Pôlikarpôsy avy any Smirna. I Eosebiôsy kosa dia milaza fa nino ny Fanjakana arivo taonan' i Kristy i Papiasy.

Jereo koa

hanova