I Galatia dia faritra ara-tantara tany Anatolia (manodinina an'i Ankara ankehitriny), izay nonenana vahoaka selta nifindra monina tao tamin'ny Andro Taloha, tokony ho tamin'ny taona 279 tal. J.K. Ny fanjakan'i Ponto sy i Paflagonia no mamaritra azy avy ao avaratra, i Kapadokia ao atsinanana, ny fanjakan'i Pergamosy ao atsimo ary i Bitinia ao andrefana. Ny lovantsofina kristiana dia milaza fà nanoratra taratasy ho an'ny Kristiana tao Galatia i Paoly Apostoly, dia ny Epistily ho an'ny Galatiana na Epistolà ho an'i Galata.