I Maria Magdalena na Maria Madelena na Maria avy any Magdala dia vehivavy resahina ao amin' ny Testamenta Vaovao izay nafahan' i Jesoa tamin' ny fangejan' ny demony sady isan' ny nisehoany taorian' ny nitsanganany tamin' ny maty sady nampandre koa ny mpianatra hafa ny amin' izany. Heverina ho ilay vehivavy mpanota nanosotra menaka manitra ny tongotr' i Jesoa i Maria Magdalena ka lasa mpianatr' i Jesoa koa sady ampitovina, araka ny Evanjelin' i Joany (Joa. 12.3), amin' i Maria rahavavin' i Marta. Voaresaka matetika kokoa noho ny ankamaroan' ny Apostoly i Maria Magdalena ao amin' ny Filazantsara.

Ireo Vehivavy Masina ao am-pasana (Miakanjo mena i Maria Magdalena), nataon'i Pierre Paul Rubens, taona 1611-1614.