Ny anarana hoe Joany na Jaona dia be mpitondra. Ao amin'ny Baiboly dia ahita olona maro mitondra io anarana io: