Ny dite dia karazana hazo madinika ao amin' ny fianakavian' ny Theaceae. Any Atsinanana Indrindra no fiaviany. Camellia sinensis no anarany ara-tsiansa. Volena mba hahazoana ny raviny izay hamainina hanaovana zavapisotro amin' ny alalan' ny fitanehana azy. Atao hoe dite ihany koa ilay zavapisotro azo avy aminy.

Ravin-dite
Vonin-dite
Voan-dite lena
Voan-dite maina

Jereo koa

hanova