Ampandrana dia iray amin' ireo tendrombohitra roa ambin' ny folo masina tao amin' ny Fanjakana Merina, ary azo heverina fa anisan' ny nipoiran' ity fanjakana ity. Ao atsimon' Antananarivo no misy azy. Milevina ao ny mpanjaka merina voalohandohany ary toerana fanaovana fivahiniana masina ny ao ankehitriny. Ao ampototr' io havoana io no misy ny tanànan' Ambohimasimbola izay bola mahatahiry ny vavahady vato fahiny.

Jereo koa

hanova