William Wade Harris

I William Wade Harris (1860-1929) dia evanjelista avy amin' ny foko grebô, any Liberià. Ny fianakaviany dia animista nefa nandefa azy hianatra any amin' ny sekoly metôdista episkôpaliana izy notaleavan' ny pastora Jesse Lavry. Niahy azy ity farany ka nanao batisa azy sady nampianatra azy namaky teny sy manoratra amin' ny teny anglisy sy amin' ny teny grebô. Izy no mpanorina ny Fiangonana harista.

I William Wade Harris

Fiainany manokana

hanova

Teraka tao Liberià tamin' ny taona 1860 i William Wade Harris Wury tao amin' ny fianakaviana animista. Ninatra tao amin' ny sekolin' ny misiona metôdista izy ka natao batisa tao amin' io fiangonana io. Tamin' ny fanagadrana azy tamin' ny taona 1910 dia namangy azy ny arkanjely Gabriela ka naniraka azy hitory ny filazantsara amin' ireo rahalahiny. Rehefa afaka avy tao am-pigadrana izy dia nisesitany tany Kôtidivoara. Nahita fahombiazana ny fitorianteny nataony tao. Voaroaka hiala an' i Kôtidivoara izy tamin' ny taona 1915. I Johh Ahui mpianany no nanohy indray ny fihetsiketsehana tamin' ny taona 1929 sy tamin' ny taona 1954.

Araka ny foto-pampianarana voalohany nomen' i Harris dia mitana anjara toerana lehibe ny Baiboly (fandaozana ny ody sy ny sampy, fanahana ny lalàn' i Mosesy, ny tsy maitsy anaovana batisa). Heverina ho fitaratra ho an' i Afrika ny Testamenta Taloha (andefarana ny fampirafesam-panambadiana, fanomezana toerana ny lovantsofina am-bava, fanomezan-danja ny nofy ahafaha-mamantatra ny tsy fantatra, fanomezan-danja ny fanasitranana ara-panahy).

Jereo koa

hanova