Ny voasary dia zavamaniry misy karazany maro toy ny laoranjy, ny mandarinina, ny voasarimakirana, ny pamplemosy, sns. Ny teny hoe voasary koa dia aondroana ny voan' ny voasary. Voankazo miavaka amin' ny ankamaroan' ny voankazo hafa rehetra ny voasary noho izy misy hasiny. Isan' ny zavamaniry be mpamboly maneran-tany ny voasary sady be dia be ny karazany.

Voasary (Citrus maxima sy Citrus ×paradisi)

Jereo koa

hanova