Ny vato dia vaingan-javatra avy amin' ny fahapotehana sy fivangongoan' ny nofon-tany na avy amin' ny fangatsiahan' ny magma izay ampiasain' ny olombelona amin' ny fanamboarana trano, tetezana, lalana, sarivongana, tsangambato, sns. amin' ny alalan' ny fanambarana azy na ny fisokirana azy na ny fipaihana azy. Isan' ny karazam-bato ampiasaina amin' ny fanorenana sy fanamboaran-javatra (trano, tetezana, fasana, lalana, sns) ny bazalta, ny vatoafo, ny vatosokay ary ny vatosolaitra. Misy koa ireo vato fanamboarana fanaingoana toy ny vato sarobidy sy ny vatosoa.

Vato an-tendrombohitra