Trano

Ny trano dia toerana ipetrahan'ny olona iray, fianankaviana, na fianankaviana maro.

DikaHanova

Hatramin'ny fanombohan'ny taona 1801, ny trano tsara iainana manana zaridaina dia afaka tenenina hoe villa, indrindra fa rehefa eny amina toerana ialàna-sasatra no misy azy.