Ny valdisma na valdeisma na Fiangonana ara-pilazantsara valdesa (italiana: Chiesa Evangelica Valdese) dia Fiangonana lehibe indrindra nipoitra avy tamin'ny toriteny nataon'i Pierre Valdo. Io no fiangonana protestanta italiana voalohany izay hita indrindra ao Italia sy any Amerika Atsimo. Mikambana ao amin'ny Fiombonan'ny fiangonana nohavaozina era-tany sy ny amin'ny Konferansa protestanta any amin'ny firenena latina ao Eoropa io fiangonana io.

Fanao sy fampianaranyHanova

FanaoHanova

Tsy mitovy amin'ny Katolika ny Valdesa izay tsy ahitana pretra: tsy ahitana afa-tsy "volom-bava", karazana pastora izay mitarika fankalazana rehefa avy nianatra lahatsoratra sy nanao fitsidihana an'ireo "volom-bava" tranainy mandritra ny telo taona. Ny Valdesa avy ao Bonema dia nenjehin'ny Katolika mafy nandritra ny Inkizisiona ka nahatonga ny sasany amin'izy ireo hanatevin-daharana tao amin'ireo Hosita.

Tamin'ny fotoan'ny fanavaozam-piangonana dia nandefa solontena roa tany Soisa ire Valdesa ireo mba hahafantatra ny hevitry ny mpanavao fiangonana sahala amin'i Johannes Oekolampad sy i Guillaume Farel.

FampianaranaHanova

Tamin'ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy ny sitrapo hiverina amin'ny fahantrana araka ny Evanjely. Taty aoriana dia nihanazava ny foto-pampianaran'ny Valdesa nandritra ny fivoriana tao Laus tamin'ny taona 1526 sy tao Chanforan tamin'ny taona 1532; Ny fototra dia ny fahalalana ny Filazantsara, avy amin'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Jereo koaHanova