I Sardisy na Sarda dia tamàna tany Azia Minora tamin' ny Andro Taloha izay renivohitr' i Lidia, niorina eo amoron' ny renirano Pactole, ao amin' ny lohasahan' i Hermos, teo amin' ny toerana iorenan' ny tanàna ao Torkia atao hoe Sart. Atao hoe Σάρδεις / Sardeis izy amin' ny teny grika, amin' ny teny hebreon' ny Baiboly izy dia atao hoe ספרד‎ / Sfarad (niavian' ny anarana hoe Sefarada).

Sarin-tany maneho ny toerana nisy an' i Sardisy sy tanàna hafa tao amin' ny Empiran' i Lidia (amin' ny teny espaniôla)
Ireo tanàna misy ny fiangonana fito ao Asia Minora (na Anatôlia)

Jereo koa

hanova

Tanàna misy ireo fiangonana fiton' ny Apôkalipsy: