Ny rivotra dia aera mihetsika mivoivoy eny amin'ny habakabaka. Ny fitsofan'ny rivotra dia vokatry ny fahasamihafan-tsindry eo anivon'ny toerana roa samihafa.