Rafi-pitantanam-piangonana

Ny rafi-pitantanam-piangonana dia ny rafitra enti-miasa sy mitondra ary mifampifehy ao amin' ny fiangonana iray. Ny fisafidianana ny rafitra harahina eo amin' ny fiangonana iray dia miankina amin' ny fiheverany ny toeran' ny fiangonana araka ny ekleziôlôjiany. Ireto ny rafitra be mpahalala: ny rafitra episkôpaly na episkôpaliana, ny rafitra presbiteriana sinôdaly, ny rafitra kôngregasiônaly ary ny rafitra kôneksiônaly.

Ny rafitra kôngregasiônaly

hanova

Ny kôngregasiônalisma dia rafi-pitantanam-piangonana izay manome fahefana ny mpikambana rehetra ao amin' ny fiangonana isan-toerana, izany hoe ny Kristiana rehetra. Izany fomba fitantanana izany dia aorin' ny mpankasitraka azy amin' izay voalaza ao amin' ny Testamenta Vaovao, indrindra araka ny Asan' ny Apôstôly. Tao amin' ny fiangonana voalohany dia izany no fomba nitantanana ny fiangonana isan-toerana rehetra talohan' ny nisian' ny fanavahana ny Kristiana ho sokajy roa, dia ny mpitondra fiangonana sy ny kristiana tsotra (na lahîka). Ny kôngregasiônalisma dia hita matetika ao amin' ireo fiangonana prôtestanta sy fiangonana ara-pilazantsara (evanjelika).

Ny rafitra episkôpaly

hanova

Ny rafitra episkôpaly na episkôpaliana dia rafi-pitantanam-piangonana ahitana antanan-tohatra maro misy ireo mpitondra fiangonana, ka ny mpitondra fiangonana isan-toerana dia atao hoe eveka.

Ny rafitra presbiteriana sinôdaly

hanova

Ny rafitra presbiteriana sinôdaly, na presbiterô-sinôdaly, dia rafi-pitantanam-piangonana izay tsy hita afa-tsy ao amin' ny fiangonana prôtestanta, indrindra ao amin' ireo fiangonana nohavaozina. Ahitana ambaratonga roa ao amin' izany rafitra izany, dia ny ambaratonga ao amin' ny fiangonana isan-toerana (trano fiangonana tsirairay) izay tarihin' ny filankevitry ny loholona, sy ny ambaratonga nasiônaly, atao hoe sinôda, izay ahitana solontena voafidin' ny ao amin' ireo dingana isan-toerana, ka mitovy isa ny pastora (na mpitandrina) sy ny mpino tsotra (loholona).

Ny rafitra kôneksiônaly

hanova

Ny rafitra kôneksiônaly na kôneksiônalisma dia rafi-pitantanam-piangonana an' ny fiangonana metôdista maro.

Jereo koa

hanova