Ny Hiram-pirenena, amin'ny ankapobeny, dia hira manambara fitiavan-tanindrazana ka mankalaza an-kira na ny tantara, na ny fomban-drazana na ny ady sarotra izay niainan'ny firenena iray. Io hira io dia voatokana amin'ny fomba ofisialy ho hira fanevan'ny fanjakana ka mety ny mpitondra fanjakana no mamaritra izany na ny vahoaka izay nampiasa ny hira matetika.

Tamin'ny taon-jato faha 19 no nahazo vahana ny fananana hiram-pirenena tamin'ireo firenena eropeana.

Hiram-pirenena malagasy: Ry Tanindrazanay malala ô.