Ny Hiram-pirenena, amin'ny ankapobeny, dia hira manambara fitiavan-tanindrazana ka mankalaza an-kira na ny tantara, na ny fomban-drazana na ny ady sarotra izay niainan' ny firenena iray. Io hira io dia voatokana amin' ny fomba ôfisialy ho hira fanevan' ny fanjakana ka mety ny mpitondra fanjakana no mamaritra izany na ny vahoaka izay nampiasa ny hira matetika.

Tamin' ny taon-jato faha-19 no nahazo vahana ny fananana hiram-pirenena tao amin' ireo firenena eorôpeana.

Ny hiram-pirenena malagasy dia mitondra ny lohateny hoe: Ry Tanindrazanay malala ô.