Fokon' i Naftaly

(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Naftaly)

Ny fokon' i Naftaly dia iray amin' ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Tao amin' ny faritr' i Galilea (na Galilea), manamorona ny tapany ambonin' ny ony Jordana (na Jordany) sy ny farihy Tiberiada (na Tiberiasy) ny taniny. Isan' ny Fanjakan' i Israely avaratra ny fokon' i Naftaly ka lazaina fa isan' ny fokon' i Israely very.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I Naftaly hanova

I Naftaly na Neftaly (hebreo: (נַפְתָּלִי‬ / Naftali) dia zanaka fahenin'i Jakoba sady zanany faharoa tamin'i Bila mpanompovavin'i Rahely. Ireto ny zanany lahy: Jaziela, Gony, Jezera ary Silema (Genesisy 46.24).

Ny anjara tanin' ny fokon' i Naftaly hanova

Tao amin' ny faritr'i Galilea (na Galilea), manamorona ny tapany ambonin' ny ony Jordana (na Jordany) sy ny farihy Tiberiada (na Tiberiasy) ny tanin'i Naftaly. Ao andrefany no ahitana ny tanin'i Asera, ao avaratra ny tanin'i Dana ary ao atsimo ny tanin'i Zebolona (Jos. 19.32-39).

Anisan' ireo fokon'i Israely nanjavona hanova

Tamin'ny fivakisan'ny fanjakana ho roa dia isan'ny Fanjakan'i Israely (na Fanjakan'i Samaria) ny fokon'i Naftaly. Araka ny Boky faharoan'ny Mpanjaka (2Mpanj. 15.29) dia nataon'ny Asiriana sesitany ny mponin'i Naftaly tamin'ny taona 734 tal. J.K. Lazaina fa isan'ny fokon'i Israely very izy.

Olona isan' ny fokon' i Naftaly hanova

Araka ny Bokin'i Tobià dia taranak'i Naftaly i Tobia. I Ahira, zanaka lahin'i Enana, dia andriandahy taranak'i Naftaly koa.

Jereo koa: hanova