Fihetsiketsehana karismatika evanjelika

Ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika na fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara dia firehan'ny kristianisma evanjelika (na evanjelisma) izay manandratra avo ireo fanomezan'ny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia tamin'ny taona 1960 izy io ka nisy akony tao amin'ny fiangonana rehetra na protestanta na katolika na evanjelika ary nandray anjara tamin'ny fiforonan'ny fiangonana evanjelika tsy miankina maro. Miavaka amin'ny pentekotisma io fihetsiketsehana io noho izy tsy manao ny fiteny tsy fantatra ho hany porofon'ny batisan'ny Fanahy Masina izay nambaran'i Jesosy mialoha sady manome toerana lehibe ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina. Araka ny tarehimarika nomen'ny Pew Research Center dia ahitana mpino miisa 305 000 000 io fihetsiketsehana io tamin'ny taona 2011.

Jereo koa:Hanova