Eklesia Episkopaly Malagasy

Ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina amin' ny hoe EEM, dia anarana iantsoana ny Fiangonana anglikana eto Madagasikara [1]. Diosesy enina no mandrafitra ny EEM, ka ny Foiben' ny Eklesia Episkopaly Malagasy (FEEM) no rafitra mampivondrona azy ireo. Ireo diosesy malagasy ireo, miaraka amin' ny Diosesin' i Maorisy sy ny Diosesin' i Seisely no mandrafitra ny Eklesia Anglikana eo amin' ny Ranomasimbe Indiana.

Tantara hanova

Faha mpanjaka hanova

Tamin' ny fitondran' ny mpanjaka Radama II no niantombohan' ny asa fitoriana nataon' ny misiônera anglikana teto Madagasikara tao anatin' ny Society for the Propagation of the Gospel (SPG) sy ny Church Missionary Society (CMS).

Rehefa afaka taona vitsy taorian' ny fahatongavan' ny misiônera voalohany dia nandefa ny Mgr Robert Kestell Cornish ho eveka voalohany hiasa eto Madagasikara, izay tonga tao Toamasina tamin' ny volana Ôktôbra 1874, ny SPG, ka avy hatrany dia niakatra teto Antananarivo fotoana fohy taty aorina ny eveka. Nomeny Baiboly niampy boky fivavahana hafa avy amin' ny arsevekan' i Canterbury (Mgr Archibald Tait) ny mpanajakavavy Ranavalona II.

Rehefa tsy omby intsony ny trano fivavahana voalohany niorina teo Ambatomasina, dia naorina ny trano fiangonana lehibe kokoa, ka ny praiministra Rainilaiarivony, no nametraka ny vato fehizoro tamin' ny 13 Septambra 1883. Notokanana tamin' ny 17 Aogositra 1889 izany, sady nanatrika teo ny praiministra Rainilaiarivony sy i W. Clayton Pickersgill solontenan' ny fanjakana britanika.

Ankehitriny hanova

Tany am-piandohana dia mbola diosesy tokana ny teto Madagasikara ka nantsoina hoe Diosesin' i Madagasikara. Tamin' ny volana Janoary 1969 kosa no nanambarana tamin' ny fomba ôfisialy tao amin' ny Katedraly Santa Laurent Ambohimanoro ny fizaràny ho diosesy telo eto Madagasikara dia ny Diosesin' Antananarivo, ny Diosesin' Antsiranana ary ny Diosesin' i Toamasina. Nijoro tamin' izany fotoana izany ihany koa ny Foibe Eklesia Episkopaly Malagasy[2]. Taty aoriana dia nitombo enina ny isan' ny diosesy.

Rafitra hanova

Ny diosesy eo Madagasikara hanova

Ankehitriny dia Diosesy enina no mandrafitra ny EEM, dia:

  1. ny Diosesin' Antananarivo,
  2. ny Diosesin' Antsiranana,
  3. ny Diosesin' i Toamasina,
  4. ny Diosesin' i Mahajanga,
  5. ny Diosesin' i Fianarantsoa,
  6. ny Diosesin' i Toliara [3].

Ny Foiben' ny Eklesia Episkopaly Malagasy (FEEM) no rafitra mampivondrona azy ireo, izay tarihin' ny filohany ankehitriny dia ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, evekan' ny Diosesin' Antananarivo.[1]

Fikambanana amin' ny diosesy any ivelany hanova

Ireo diosesy malagasy ireo, miaraka amin' ny Diosesin' i Maorisy sy ny Diosesin' i Seisely, no mandrafitra ny Eklesia Anglikana eo amin' ny Ranomasimbe Indiana, tarihin' ny arseveka ankehitriny Sa Grâce Mgr James Wong, ary miombona ao amin' ny Firaisambe Anglikana na Fiombonambe Anglikana[4] (Anglican Communion) izay mampifandray ny Anglikana maneran-tany.

Fifandraisana hanova

Ny EEM dia mpikambana ao amin' ny Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM).

Jereo koa hanova

Rohy ivelany hanova

Loharano hanova