Ny aretina dia fanimbana ny fahasalamanan'ny zava-miaina, na biby na voninkazo.

Hosodoko The Sick Girl nataon'i Michael Ancher

Ny olona marary dia olona mitondra aretina, na fantatra na tsia. Amin'ny ankapobeny, io teny io dia ampisaina rehefa manonona olombelona marary, ary io ihany ny teny ampiasaina rehefa tsaboin'ny dokotera izy.

Ao amin'ny fiainana ny aretina sy ny fahasalamana, ny fizotra biôlôjika sy ny fiasa mifamaly amin'ny fiaraha-monina sy amin'ny tontolo iainana.