I Zaratostra na Zoroastra dia mpanavao ny fivavahana iraniana, dia ny mazdeisma. Ny fivavahana niforona vokatr'izany fanavaozana izany dia ny zoroastrisma na zoroastrianisma.

I Zaratostra, nataon'i Raphaël tamin'ny taona 1509

Ny fampianarany

hanova

Nnanomboka amin'ny maha mpisorona i Zaratostra tao amin'ny mazdeisma tao Persia, izay nahitana fombam-pivavahana momba ny sorona, dia ny fanaovana sorona biby. Nahita an'i Ahura Mazda, ilay Andriamanitra fara tampony, izy ka nanomboka nitory teny tamin-kafanam-po.

  • Nambarany fa ho avy ny Fanjakan'ny Fahamarinana ka ilaina ny fiarahan'ny olona manatanteraka ny asan'Andriamanitra mba tsy hahazoana fanasaziana feno;
  • Nambarany koa fa ny andriamanitra Ahura Mazda dia nakarina ho amin'ny laharan'ny Andriamanitra fara tampony, ka nahatonga ireo andriamanitra hafa ho lasa ambany;
  • Mino andriamanitra tokana izy (i Ahura Mazda) nefa manaiky ny fisian'ny hery na foto-javatra roa mifanohitra (doalisma), dia ny Fanahy tsara sy ny Fanahy ratsy;
  • Nanohitra ny mitraisma izy ka nanenjika azy mafy ny mpisorona ao amin'io fivavahana io, satria amin'i Zaratostra dia habibiana ny fanaovana sorona biby satria manana fanahy koa ny biby;
  • Helohiny ny fisotroana zava-pisotro mahamamo izay misakana ny olona tsy hieritreritra tsara sady fanaon'ny mpanaraka ny mitraisma izay.

Tsy nankasitrahin'ny fianakavian'ireo saranga ambony mpiantafika ny fisainan'i Zoroastra izay te hampanjaka ny fahamarinana sy ny feon'ny fieritreretana. Mifanohitra amin'ny fanao sy ny toetsain'ireo fianakaviana ireo anefa izany sady mitady hanozongozona ny fahefan'ny mpitodra tamin'izany.

Jereo koa:

hanova