Tetiandro manara-masoandro

Ny tetiandro manara-masoandro dia tetiandro ahitana volana roa ambin'ny folo nefa tsy miankina amin'ny fihodinan'ny Volana amin'ny Tany fa ahitana fampifanandrifiana ny tsingerin-taona amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro na amin'ny tsingrin'ny fizaran-taona.

Ao amin'ireo tetiandro manara-masoandro dia tsy mifanaraka amin'ny faharetan'ny tsingerim-pihodinan'ny Volana ny iray volana. Ny faharetan'ny iray taona no kendrena hanakaiky indrindra ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro izay maharitra 365,242201 andro. Tetiandro manara-masoandro tanteraka ny tetiandro egiptiana sy ny tetiandro joliana ary ny tetiandro gregoriana.

Ny tetiandro egiptiana

hanova

Nisy 365 andro ny iray taona tao amin'ny tetiandro egiptiana sady nitsinjara ho 12 volana (ahitana 30 andro avy) sy 5 andro fanampiny. Nampiasaina nandritra ny 4500 taona izany tetiandro izany.

Ny tetiandro joliana

hanova

Misy 365,25 andro ny salam-paharetan'ny iray taona ao amin'ny tetiandro joliana nefa nihoatra 3 andro izany isaky ny taonjato 4 raha ampitahaina amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro, ka nahatonga ny fihoarana 10 andro eo ho eo tamin'ny taonjato faha-16 izay nitarika ho amin'ny fampiasana ny tetiandro gregoriana tamin'ny fanitsiana azy tamin'ny taona 1582 faha-Papa Gregorio XIII.

Ny tetiandro gregoriana

hanova

Ny salam-paharetan'ny taona ao amin'ny tetiandro gregoriana dia misy 365,2425 andro eo ho eo. Na ny tetiandro gregoriana aza dia mbola ahitana elanelana 3 andro amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro isaky ny 10000 taona.

Ny ankamaroan'ny anaram-bolana ao amin'ny tetiandro gregoriana dia anarana nanomezam-boninahitra ireo andriamanitry ny Romana sy ny emperora na kaisarany fony izy ireo nanompo sampy. Na dia lasa kristiana aza i Roma dia tsy afaka nanova ireo anaram-bolana ireo. Tsy nanova koa ireo antokom-pivavahana kristiana na hafa, eny fa na dia ireo tsy te hanan-javatra ifandraisana amin'ny fanompoan-tsampy aza.

Jereo koa:

hanova