Fahaterahana

(tonga teto avy amin'ny Teraka)

Ny fahaterahana dia ilay fotoana anombohan'ny fahaveloman'ny zavamananaina iray tsy miankina amin'ny reny na ny atody. Amin'ny ankapobeny dia ilay fotoana ivoahan'ny biby avy amin'ny kibon-dreniny amin'ny biby misy nono no atao hoe fahaterahana, na ilay fotoana ivoahan'ny biby mandady na mikisaka, ny vorona, ny sahona sy ny mitovy karazana aminy, ny bibikely ary ny ankamaron'ny trondro, avy ao amin'ny atody no atao hoe fahaterahana.

Ampiasaina koa ny teny hoe fahaterahana mba hilazana ny fiantombohan'ny fotoana na ny zava-mitranga na ny zavatra tsy manana aina iray.