Talmodan' i Babilôna

Ny Talmodan' i Babilôna dia asasoratra misy ny fivoasana ny Soratra Masin' ny jodaisma izay nangonina tamin' ny taonjato faha-6 tao amin' ny diaspôra jiosy tany Babilônia. Iray amin' ny Talmoda roa izy ka ny faharoa dia ny Talmodan' i Jerosalema. Ny famelabelarana ao amin' ny Talmodan' i Babilôna dia nalamina ho vondron-kevitra enina, sahala amin' ny Misnà, atao amin' ny teny hebreo hoe sedarim. Ny vondron-kevitra tsirairay dia mamahavaha lohahevitra foibe miaraka amin' ny lohahevitra maro hafa koa.

Talmodan' i Babilôna

Amin' ny teny hebreo dia atao hoe תלמוד בבלי /Talmud Bavli ny Talmodan' i Babilôna.

Jereo koa hanova