Ny tànana dia appendage misy rantsan-tànana misy alàlan'ny rantsan-tànana maro any amin'ny faran'ny sarin-tànana na biby an'ny primata toa ny olona, rajako ary maky.