Sanedrina

(tonga teto avy amin'ny Sinedriona jiosy)

Ny Sinedriona na Sanedrina dia ny antenimiera mpanao lalàna sy fitsarana tampony teo amin'i Jiosy izay nivory ao Jerosalema nandritra ny fanjanahan-tany romana sady nanam-pahefana tamin'ny Jiosy tdao Palestina sy tany am-pielezana. Voalaza ao amin'ny Filazantsaran'i Matio ao amin'ny Baiboly fa notsarain'ny Sanedrina iray manontolo i Jesosy alohan'ny hanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana (Mat. 26.66).

Ilay mpahay tantara jiosy Flavio Josefa dia miresaka ny sanedrina matetika ao amin'ny boky nosoratany atao hoe Antiquitates Judaicae. Na dia rava aza ny Fanjakana jiosy tamin'ny taona 70 tal. J.K. dia nisy ihany ny Sinedriona izay nafindra tamin'ny tanàna lehibe sasany. Nisahana ny raharaham-pitsarana sy ny raharaham-pivavahana jiosy ny sinedriona. Misy lahatsoratra ao amin'ny Mishna izay mamaritra ny fahefana sy ny fiasan'ny sinedriona. Neken'ny Fanjakana romana ny fitsarana nataony momba ny raharaha anatiny amin'ny samy Jiosy hatramin'ny taona 425.

Olonkendry manam-pahaizana momba ny lalàna jiosy miisa 71 no mikambana ao aminy. Ny mpisoronabe no nitarika azy. Nisy ny atao hoe sinedriona kely na sanedrina kely izay nahitana fara-fahavitsiny mpikambana 25 ny isan-tanana lehibe. Efa nisy ny sanedrina tamin'ny fotoana nanapahan'i Antiokosy Lehibe na Antiokosy III (242-187 tal. J.K.), nefa ny teny hoe sanedrina na sinedriona dia tsy fandre raha tsy tamin'ny taonjato voalohany taor. J.K. Rehefa tsy nisy intsony ny sanedrina dia ny fitsaran'ny raby no nisolo azy ireo.

Jereo koa:Hanova