Ny Sikara dia ireo olona ao amin'ny antoko jiosy mpanidrahindra tanindrazana amin'ny fomba fara tampony izay niezaka ny handroaka ny Romana sy Jiosy mpomba azy ireo hiala an'i Jodea (na Jodia).

Ny teny hoe sikara (latina: Sicarii) dia avy amin'ny teny latina hoe sica, antsy fohy marani-droa mifaingoka afenina ao anaty akanjo, izay fitaovam-piadiana tian'ny Jiosy mpamono ireo Jiosy hafa miara-miasa amin'ny Romana, na mamono ireo Jiosy niova finoana ka tsy mety forana. Ny hoe Sikara izany dia midika ara-bakiteny hoe "olona mitondra sica". Amin'ny teny grika dia atao hoe Sikaroi ny Sikara. Amin'ny teny hebreo vaovao kosa dia atao hoe סיקריים / Siqari'im izy ireo. Teny fanaratsiana mety avy amin'ny tenin'ireo Romana ny teny hoe Sicarii izay nampiasan'i Flavio Josefa tamin'ireo taona 50 hanondroany vondrona jiosy izay tsy fantatra na naman'ny Zelota na tsia. Talohan'ny Fikomiana Lehibe nataon'ny Jiosy tamin'ny taona 66 dia niavaka izy ireo noho ny fanaony izay namono ireo Jiosy miara-miasa amin'ny Romana, ka heverina fa endrika taloha nisehoan'ny asa fampihorohoroana ara-politika izany.

Araka ny nosoratan'i Flavio Josefa dia nikambana tamin'ny fianakavian'i Jodasy Galileana mpanorina ny "Filozofia fahefatra" ny lohandohany teo amin'ireo Sikara, ka misy amin'ny mpandinika ny miresaka ny amin'ny dinastian'ny mpikomy. Tamin'ny Fikomiana lehibe tamin'ny taona 66 dia nandray anjara betsaka izy ireo. Taorian'ny namonoan'olona an'i Menahema zanaka na zafin'i Jodasy Galileana anefa dia toa tsy nanao afa-tsy ny nifehy ny toeram-pamaharana atao hoe Masada sy amin'ny fanafihana eny amin'ny manodidina azy izy ireo. Tamin'ny taona 90 tamin'ny fanapahan'i Domitiano dia lazain'i Flavio Josefa fa nitarika ny famaharana tao amin'i Masada i Eleazara zanak'i Jairo (zafin'i Jodasy Galileana). Izany no fisehoan'ny faran'ny fikomian'ny Jiosy izay nisafidianan'ny Sikara rehetra ny famonoan-tena toy izay ny hosamborin'ny Romana, dia nifarana teo ny fihetsiketsehan'izy ireo tamin'ny taona 74.

Jereo koaModifier