I Seta dia olona resahina ao amin'ny Baiboly izay naterak'i Adama sy i Eva, olombelona voalohany noforonin'Andriamanitra. Zanaka fahatelo nanaraka an'i Kaina sy i Abela izy. Izy no razan'i Noa izay nitaranaka ny olombelona taorian'ny safodrano maneran-tany.

I Seta, nataon'i Zhdan Dementiyev (1630)

Jereo koa:

hanova