I Abela dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, zanaka faharoan'i Adama sy i Eva, dia ireo olombelona voalohany noforonin'Andriamantra. Mpiompy no asa fivelomany. Noho ny fanatitra nataony izay nankasitrahin'Andriamanitra, dia namono azy ny rahalahiny atao hoe Kaina. Izy no olombelona maty voalohany araka ny Baiboly.

I Kaina sy i Abela, nataon'i Julius Schnorr von Carolsfeld (1860)

Jereo koa: hanova