Ny satrapa dia ny governora mifehy faritany atao hoe satrapia, ka nisolo tena mivantana ny fitondrana foibe tamin' ny fananany ny fahefan' ny mpanjaka na ny emperora, tao amin' ny Empira Persiana izay mbola nitohy tamin' ny Fanjakan' i Makedônia ary ny Empira Seleokida. Ny satrapia izany dia faritany fehezin' ny satrapa, izay nomen' ny mpanjaka na ny emperora fahefana hitantana ny ny fandraharahana sy ny fitsarana ary ny tafika.

Avy amin' ny teny grika hoe σατράπης / satrápês, avy amin' ny teny iraniana hoe kshathrapâ, avy amin' ny teny persiana hoe kshathrapâvan ny teny hoe satrapa izay midika hoe "mpiaro ny fanjakana".

I Kirôsy Lehibe no namorona ny satrapia tamin' ny taonjato faha-4 tal. J.K., ka ny zava-kendrena aminy dia ny hampisy firaisana eo amin' ny lafiny fitantantanana ny raharaham-panjakana ao amin' ny faritra voababon' ny Persiana. Ao amin' ny satrapia tsirairay dia ahitana satrapa izay misolo ny fahefana ambony amin' ny fitsarana. Adidin' ny satrapa koa ny manangona ny hetra sy miantoka ny filaminana amin' ny alalan' ny fikarakarany tafika maharitra. Voafetra ny fahefan' ny satrapa. Izany no nahatonga an' i Dariôsy I Lehibe nizara ny faritry ny fanjakany ho satrapia miisa 20. Ny satrapa no "maso sy sofin' ny mpanjaka". Tamin' ny andron' ny Grika dia tsy nanjavona ny satrapia na dia voafetra aza ny velaran-tany nomena azy. Noferan' i Aleksandra Lehibe ny fahefan' ny satrapa tamin' ny nanesorany amin' izy ireo ny fahefana ara-tafika.