Ny Ranomasina Maty dia farihy masira ao Palestina any Atsinanana-Akaiky eo anelanelan' i Jôrdania sy i Israely any andrefana. Mivarina ao aminy ny ony Jordana (na Joridany). Mirefy 1015 km2 ny velarany, 85 km ny halavany ary 17 km ny sakany. Any amin' ny 392 m ambanin' ny haavon' ny ranomasina ny misy azy. Farihy be sira loatra ny Ranomasina Maty (275 g/l raha tokony ho 2,4 g/l) ka tsy ahitana trondro na lomotra maitso afaka mivelo. Teo akaikin' ny morony, tao Kirbeta Komrano no nahitana ireo soratanam-piraketana manana ny lanjany lehibe amin' ny tantaran' ny Eseniana.

Ny Ranomasina Maty, jerena avy ambony amin' ny satelita

Ny anarany

hanova

Ny anaran' ny Ranomasina Maty amin' ny teny arabo dia البحر الميت / al-Baḥr al-Mayyit na بحر لوط / Bahr-Lût izay midika hoe "Ranomasin' i Lota". Amin' ny teny hebreo kosa dia יָם הַ‏‏מֶּ‏‏לַ‏ח / Yâm HaMelaḥ, izay midika hoe "Ranomasin-tsira".

Jereo koa

hanova