Ny Ranomasina Maty dia farihy masira ao Palestina any Atsinanana-Akaiky eo anelanelan'i Jordania sy i Israely any andrefana. mivarina ao aminy ny ony Jordana (na Joridany). Mirefy 1015 km2 ny velarany, 85 km ny halavany ary 17 km ny sakany. Any amin'ny 392 m ambanin'ny haavon'ny ranomasina ny misy azy. Farihy be sira loatra (275 g/l raha tokony ho 2,4 g/l) ny Ranomasina Maty ka tsy ahitana trondro na lomotra maitso afaka mivelo ao. Teo akaikin'ny morony, tao Kirbeta Komrano no nahitana ireo soratanam-piraketana manana ny lanjany lehibe amin'ny tantaran'ny Eseniana.

Ny Ranomasina Maty, jerena avy ambony amin'ny satelita

Ny anarany Hanova

Ny anaran'ny Ranomasina Maty amin'ny teny arabo dia البحر الميت / al-Baḥr al-Mayyit na بحر لوط / Bahr-Lût izay midika hoe "Ranomasin'i Lota". Amin'ny teny hebreo kosa dia יָם הַ‏‏מֶּ‏‏לַ‏ח / Yâm HaMelaḥ, izay midika hoe "Ranomasin-tsira".

Jereo koa: Hanova