Rain'ny tany efitra

(tonga teto avy amin'ny Rain'ny Fiangonan'ny tany efitra)

Ny Rain'ny tany efitra dia ireo Rain'ny Fiangonana izay niaina tany amin'ny tany efitr'i Egipta. Na dia tsy dia nanoratra maro tahaka ireo Rain'ny Fiangonana hafa aza izy ireo dia nisy akony lehibe teo amin'ny fivavahana kristiana ny zavatra nosoratany. Maro amin'ny zavatra nolazain'izy ireo ny voangoana ao amin'ny boky atao hoe Apophthegmata Patrum ("Tenin'ny Rain'ny Fiangonan'ny tany efitra"). Ireto ny Rain'ny fiangonana malaza tany an'efitra:

I Paoly avy any Tebesy mamangy an'i Antonio Lehibe

Ny Rain'ny tany an'efitra malazaHanova

I Paoly avy any TebesyHanova

Araka an'i Hieronimo (na Jerôma) dia mpitoka-monina isan'ny malaza amin'ny fitokana-monin'ny monka (na moanina), manampy an'i Antonio Lehibe i Paoly avy any Tebesya y.

Araka an'i Omer Englebert dia teraka tao Egipta Ambony tamin'ny taona 227 sy maty tao amin'ny tany efitr'i Tebesy tamin'ny taona 345 i yniNra nitoka-motao amin'ny lavabatonnandritra ny 60 taona ina i Paaato mba tsy ho azon'ny fanenjehana ny Kristiana nataon'ny emperora Dekio. I Antonio Lepta), izay nahalala fa tsy izy no mpitoka-monina voalohany, dia nandeha hihaona aminy. Amin'ny fotoan'ny sakafo maraina dia nisy goaika nitondra mofo indroa mihinana ho an'ireo lehilahy roa ireo ka nanazava i Paoly fa sahala amin'izany no fomba fanomen'Andriamanitra sakafo azy isan'andro. Maty i Paoly fotoana fohy taorian'ny fiaingan'i Antonio ka nalevina tao amin'ny lavaka nohadin'ny liona ny vatany.

I Antonio LehibeHanova

 
Masindahy Antonio, sarimasina kopta.

Monka na moanina heverina fa rain'ny fitokana-monina kristiana i Antonio Lehibe (izay antsoina hoe Antonio avy any Egipta na Antonio Mpitoka-Monina). Teraka tamin'ny taona 251 izy ary maty tamin'ny taona 356 tamin'ny faha-105 taonany, teo am-pelantanan'ny mpianany roa, dia i Makariosy Zokiny (na Makario avy any Egipta) sy i Amatasy.

I Pakomio LehibeHanova

 
Masindahy Pakômio

Heverina ho mpanorina ny fiainana ara-pivavahana iarahana (kenobitisma) kristiana I Pakomio Lehibe (na Pakomio avy any Tabenesy). Teraka tany Tebaida tamin'ny taona 292 sy maty tamin'ny 9 Mey 348.

Avy amin'ny fianakaviana ambany fari-pivelomana izy sady notezaina tao amin'ny fivavahan'ny mpanompo sampy. Tamin'ny faha-20 taonany dia nalaina an-keriny hatao miaramilan'ny empira Romanan'i Konstantino hiady amin'ny Persiana izy. Tamin'ny taona 314 dia tafala amin'ny maha miaramila azy izy nefa tsy nanan-javatra hivelomana, dia noraisin'ny Kristiana tao Tebesy. Niova ho kristiana izy ka natao batemy (na batisa). Araka ny lovantsofina maro dia maty tamin'ny 348 teo anelanelan'ny 3 sy 15 Mey izy tamin'ny nisian'ny areti-manringana nahazo ny mpitoka-monina tany Egipta nanomboka tamin'ny taona 346.

Jereo koaHanova

Loharano sy fanamarihanaHanova