Ny sorohitra na iboria dia vorona fahita any an-tsaha, manana halava eo anelanelan' ny 15 sy 20 sm, mitsindroka eny amin' ny arabe.

Sorohitra