Ny Ntaolo dia ireo razam-be tany aloha. Mitory fanajana sy fankatoavana ny fahendreny ihany koa ny fampiasana ny teny hoe Ntaolo. Araka izany dia manana ny hajany teo amin'ny fiaraha-monina malagasy tokoa izany hoe Ntaolo izany.

Jereo koa:Hanova