Ny mpampivelona dia olona matihanina amin' ny sehatry ny fitsaboana sy ny fahasalamana izay mikarakara manokana ny vehivavy bevohoka mialoha sy mandritra ary aorian' ny fiterahana.

Mpampivelona sy vehivavy bevohoka