Ny fitsaboana dia ny fikarakarana amin'ny fanomezana fanafody mba hahasitrana.