Mpampianatry ny Fiangonana

Ny Mpampianatry ny Fiangonana na Dokoteran' ny Eglizy (amin' ny teny latina: doctor ecclesiae) dia olona vita batemy na batisa, na lahy na vavy, izay manana fahefana miavaka eo amin' ny sehatry ny teôlôjia (eminens doctrina) izay eken' ny Eglizy Katôlika. Ny Mpampianatry ny Fiangonana dia teôlôjiana ekena fahefana manokana ho vavolombelon' ny foto-pampianarana, noho ny fahatokian' ny eritreriny, ny fahamasinan' ny fiainany ary ny halehiben' ny asany.

I Isidoro de Sevilla, dokoteran' ny fiangonana tamin' ny taonjato faha-7, sary nataon' i Murillo (t. 1628)

Ny Mpampianatry ny Eglizy rehetra dia natao ho olo-masina amin' ny fomba ôfisialy, na heverina ho olo-masina ho an' ny zokiny indrindra amin' izy ireo. Hatramin' ny taona 1970, ny lehilahy ihany no nomena ilay anaram-boninahitra, saingy taorian' ny Kônsily Vatikana Faharoa dia azo ambara ho Dokoteran' ny Eglizy ny vehivavy.

Tamin' ny taona 2023, ny Eglizy Katôlika dia nanendry Dokoteran' ny Egizy miisa 37. Amin' izy ireo, ny 18 izay maty talohan' ny Fisarahana Lehibe tamin' ny taona 1054 dia hajain' ny Fiangonana Ôrtôdôksa Tatsinanana ihany koa, na dia tsy mampiasa ny anaram-boninahitra ôfisialy hoe "Dokteran' ny Fiangonana" aza izy ireo. Amin' ny dokotera fito amby telopolo eken' ny Eglizy Katôlika, ny ankamaroany dia lehilahy. Vehivavy efatra ihany no nekena ho dokotera, taorian' ny taona 1970 sy ny Kônsily Vatikana Faharoa. Ireo dokotera ireo dia mitsinjara toy izao manaraka izao: