Kônsily tao Efesôsy

(tonga teto avy amin'ny Konsily tao Efeso)

Ny Kônsily tao Efesôsy na Kônsily tao Efeso na Kônsily tao Efezy dia kônsily ekiomenika fahatelo teo amin' ny tantaran' ny Fiangonana kristiana natao tamin' ny taona 431 tao Efesôsy (na Efeso na Efezy). Izany kônsily izany no nanapahana ny maha Renin' Andriamanitra (grika: Theotokos) an' i Maria. Nivoaka noho izany ny Fiekem-pinoan' i Efesôsy. Manambara ny maha tokana tsy mizara an' i Kristy hatrany am-bohoka ilay kônsily sady niantso an' i Maria hoe Theotokos ("Renin' Andriamanitra"), izany hoe renin' ilay Andriamanitra ara-natiora. Nohelohiny ny fampianaran' i Nestôriôsy, patriarkan' i Kônstantinôpôlisy izay nampianatra (mba tsy hampifangaroana ny olona atao hoe Jesoa sy ny Logos izay an' Andriamanitra) fa i Maria Virjiny dia tsy niteraka afa-tsy olombelona izay manana fifamatorana tsy azo foanana amin' ny Logos-n' Andriamanitra. I Nestôriôsy mantsy dia nampianatra fa miara-misy ireo natioran' i Kristy roa ireo nefa misaraka. I Kirilôsy avy any Aleksandria (na Sirily) dia nandray anjara mavitrika tamin' ny fanapahan-kevitra tamin' io kônsily io. Nitsipaka io fanapahan-kevitry ny kônsily io ny Fiangonana nestôriana sady nisaraka tamin' ny Fiangonan' ny Empira.

Tsy eken' ny ankamaroan' ny Prôtestanta ny fiantsoana an' i Maria ho Renin' Andriamanitra. Nitsipahana ny nestôrianisma koa izany.

Jereo koa

hanova