Ny Konsily tao Efesosy na Konsily tao Efeso na Konsily tao Efezy dia konsily ekiomenika fahatelo teo amin'ny tantaran'ny Fiangonana kristiana natao tamin'ny taona 431 tao Efesosy (na Efeso na Efezy). Izany konsily izany no nanapahana ny maha Renin'Andriamanitra (gr.: Theotokos) an' i Maria. Nivoaka noho izany ny Fiekem-pinoan'i Efezy. Nanambara ny maha tokana tsy mizara an'i Kristy hatrany am-bohoka ny konsily sady niantso an'i Maria hoe Theotokos("Renin'Andriamanitra"), izany hoe renin' ilay Andriamanitra ara-natiora. Nohelohiny ny fampianaran'i Nestoriosy, patriarkan' i Konstantinopoly izay nampianatra (mba tsy hampifangaroana ny olona atao hoe Jesosy sy ny Logos izay an' Andriamanitra) fa i Maria Virjiny dia tsy niteraka afa-tsy olombelona izay manana fifamatorana tsy azo foanana amin' ny Logosn' Andriamanitra. I Nestoriosy mantsy dia nampianatra fa miara-misy ireo natioran' i Kristy roa ireo nefa misaraka. I Kirilosy avy any Aleksandria dia nandray anjara mavitrika tamin' ny fanapahan-kevitra tamin' io konsily io. Nitsipaka io fanapahan-kevitry ny konsily io ireo Fiangonana nestoriana sady nisaraka tamin'ny Fiangonan'ny Empira.

Tsy eken' ny Protestanta ny fiantsoana an' i Maria ho Renin' Andriamanitra. Nitsipahana ny nestorianisma koa izany.