Kanaana (zanak'i Noa)

I Kanaana dia olona reshina ao amin'ny boky masin'ny Silamo, dia ny Kor'any, izay ambarany fa zanak'i Noa (na Noe; arabo : نوح / Nûḥ). Atao hoe Kanaana zanak'i Noa na Iamo zanak'i Noa izy. Zanaka fahefatr'i Noa nanaraka an'i Sema sy i Hama ary i Jafeta. Ny Baiboly anefa tsy mahalala afa-tsy ireo zanaka telon'i Noa fa i Kanaana kosa dia zafikeliny zanak'i Hama. Araka ny finoana silamo dia olona tsy mino an'Andriamanitra i Kanaana ka maty an-drano tamin'ny Safodrano nadripahana ireo izay tsy nino ny tenin'i Noa.

Ny nahafatesany araka ny Kor'anyHanova

Izao no voasoratra ao amin'ny Kor'any momba ny nahafatesan'i Kanaana: " Niantso ilay zanany izay nitoetra teo amin'ny tany i Noa nanao hoe: "Ry zanako, midira miaraka aminay fa aza miara-mitoetra amin'ny tsy mino." Namaly i Kanaana hoe: "Hankeny amin'ny tendrombohitra hialofako tsy ho azon'ny rano aho". Hoy i Noa: "Tsy misy olona afa-miala amin'ny famaizan'Andriamanitra, afa-tsy ireo izay ampamirapiratany ny famindram-pony." Dia nisavoana ny rano ka nitelina ny olona rehetra."

Jereo koa:Hanova