I Hama na Kama dia olona resahina ao aminny Baiboly, izay voalaza fa iray amin'ireo zananaka lahy telon'i Noa (na Noe). Rahalahin'i Sema sy i Jafeta izy. Niaraka tamin'i Noa rainy mbamin'ireo rahalahiny sy ny vadiny ary ireo vadin-drahalahiny tao anaty sambofiara izy nandritra ny safodrano nandripaka ny zava-manana aina teto ambonin'ny tany.

Manozona an'i Hama i Noa, nataon'i Ivan Ksenofontov, taonjato faha-19
Ny fahamamoan'i Noa

Indray andro, taorian'ny safodrano, dia mamon-divay i Noa ka hitan'i Hama ny fitanjahany nefa tsy nanao afa-tsy ny nilaza izany tamin'ireo rahalahiny izy ka ireto no nampitafy an-drain'izy ireo. Rehefa nisava ny hamamoan'i Noa dia nanozona an'i Kanana zanak'i Hama ka nanambara fa ho andevon'i Sema sy i Jafeta izy.

Nanana zanaka lahy efatra i Hama, dia i Kosy, i Mizraima, i Kanana (na Kanaana) ary i Pota ka izy ireo no nitaranaka ny mponina any amin'ny tapany atsimon'ny tany araka ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 10.6 sy ny manaraka)[1].

Ny taranak'i Kanana (Kananita) dia nonina tao amin'ny tanin'i Kanana, ny an'i Kosy tao Etiopia, ny an'i Mizraima tao Egipta ary ny an'i Pota tao Arabia.

Avy tamin'ny anaran'i Hama sy i Sema no nakan'ireo mpadinika tenim-pirenena sy ireo manam-pahaizana momba ny fomba isam-poko ny anaran'ilay fianakaviam-piteny atao hoe hamito-semitika (na afro-aziatika) sy ny anaran'ny mponina any avaratr'i Afrika sy any Azia Atsimo Andrefana atao hoe Hamito-semita.

Loharano

hanova
  1. Genesisy 10.6: "Ary ny zanakalahin'i Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana." (Ny Baiboly - Baiboly protestanta)