Fivoahan' ny Zanak' i Israely avy any Egipta

Ny Fivoahan' ny Zanak' i Israely avy any Egipta dia fitantarana ao amin' ny Baiboly izay milaza ny fahafahana azon' ny Hebreo teo ambany fitarihan' i Mosesy (na Môizy) sy Aarôna (na Arona), avy amin' ny fanadevozan' ny Egiptiana azy ireo nandritra ny taonjato maro, ka nahazoan' izy ireo miverina indray any amin' ny tany Kanaana sy haka izany tany izany araka ny fampanantenana nataon' Andriamanitra amin' ireo razany. Tantaraina ao amin' ny Bokin' ny Eksôdôsy (na Eksaody) sy ny Bokin' ny Levitikôsy (na Levitika) sy ny Bokin' ny Fanisana (na Nomery) ary ny Bokin' ny Deoterônômia (na Deoterônômy) ny fivoahan' ny Hebreo avy tany Egipta. Amin' ny teny hebreo dia atao hoe יציאת מצרים / Yetsi'at Mitzrayim ("fivoahana an' i Egipta") izany fitantarana izany.

Ny fiaingan'ny Israelita, sary nataon'i David Roberts, tamin'ny taona 1829

Izany tantara izany dia heverin' ny Jiosy fa iray amin' ireo zava-nitranga manorina ny fivavahana jiosy (niaraka tamin' ny fanomezana ny Torah teo amin' ny tendrombohitra Sinay na Sinaia), izay iorenan' ny finoany an' Andriamanitra tokana afaka mireseka sy mihaino ary miditra an-tsehatra mivantana ao amin' ny Tantara, sady ankalazaina izany zava-nitranga izany amin' ny andro firavoravoan' ny Paska jiosy (Pesa'h).

Mampiady hevitra ny manampahaizana anefa ny maha ara-tantara tokoa io fitantarana ny fivoahan' ny Israelita avy any Egipta araka ny Baiboly io, izay hoatry ny tsy tena mifanaraka amin' ny fanoritsoritana zava-mitranga ara-tantara. Araka ny lazain' ny mpahay tantara atao hoe Nadav Naaman, ny fitantarana ny fivoahana avy any Egipta sy ny fakana ny tany Kanaana dia tantara namboarina manana lanja ara-kaisoratra sy ara-teôlôjia manambara ny fahaverezan' ny fifehezan' ny tafika egiptiana ny tany Kanaana izay heverina ho toy ny fanafahana, ka navadiky ny lovantsofina ara-kolontsaina jiosy ho fivoahana avy any Egipta.

Jereo koa

hanova