Ny fivadiham-pinoana na fandavana ny finoana na fihemorana na apôstazia dia ny fialana na ny fandavan' ny olona iray amin' ny fomba ôfisialy ny fivavahana. Azo faritana ao anatin' ny sehatra midadasika kokoa mahafaoka ny hevitry ny tena manokana mifanohitra amin' ny finoana narahina teo aloha ihany koa izany. Avy amin' ny teny grika hoe ἀποστασία / apostasía, ny teny hoe apôstazia. Antsoina hoe mpivadi-pinoana ny olona miala na mandà ny fivavahana na ny finoana narahiny teo aloha. Ny teny hoe apôstazia dia ampiasain' ny sôsiôlôga mba hilazana ny fandavana sy fanakianana, na fanoherana ny fivavahanan' ny tena taloha, amin' ny heviny ara-teknika, tsy misy dikany manaratsy.

Indraindray, io teny io dia ampiasaina ara-panoharana mba hilazana ny fandavana ny finoana na ny antony tsy ara-pivavahana, toy ny antoko pôlitika, ny hetsika ara-tsôsialy, na ekipa fanatanjahan-tena.

Ny fivadiham-pinoana na fihemorana amin' ny ankapobeny dia tsy mamaritra ny tenany: vitsy ny mpino teo aloha izay miantso ny tenany ho mpivadi-pinoana noho ny fiheverana ratsy fonosin' ilay teny.

Fivavahana maro sy fanjakana sasany no manasazy ny mpivadi-pinoana; mety ho fandaminana ôfisialin' ny antokom-pivavahana iray manokana izany na mety ho asa an-tsitrapo ataon' ny mpikambana ao aminy fotsiny. Ny sazy toy izany dia mety ahitana fandroahana, fanonganana, teny mahery setra, herisetra ara-batana, na famonoana mihitsy aza.

Jereo koa

hanova