Ny fiompiana omby dia ny asa fivelomana izay ikarakarana ny omby, izay biby ao amin' ny karazana Bos taurus, sy sy ampitomboana taranaka azy, mba hanampy amin' ny sakafon' ny olombelona sy amin' ny asany. Ny omby mantsy dia ahazoana hena, tavy, ronono, hoditra, tandroka, zezika, fandrehitra, fitarihana sarety na angadinomby ary fikojakojana ny toera-malalaka.

Fiompiana omby hahazoana ronono any Frantsa