Filazam-potoana lasa tsotra

Ny filazam-potoana lasa tsotra dia filazam-potoana ilazana ny trangan-javatra (asa na toetra) miseho sady vita tanteraka ao amin'ny fotoana lasa. Amin'ny fiteny ahitana koa ny filazam-potoana lasa tsy efa dia manakambana ny fanehoan-javatra efa amin'ny filazam-potoana lasa ny filazam-potoana lasa tsotra. Amin'ireo fiteny tsy mananana ny filazam-potoana lasa tsy efa hampifanoherina aminy dia tsy voatery hanana ny hevitry ny filazan-javatra efa ny filazam-potoana lasa tsotra. Ahitana io filazam-potoana io ny teny frantsay (passé simple) sy ny teny anglisy (past simple na simple past na preterite) sy ny fiteny maro hafa koa. Ny tena hevitra fonosin'ny filazam-potoana lasa tsotra dia miovaova arakaraka ny fiteny, indrindra arakaraka ny isan'ny filazam-potoana lasa ao amin'ny fiteny ahitana azy.

Jereo koa: Hanova