Fikambanan' ny Mpianatra Baiboly

Ny Fikambanan' ny Mpianatra Baiboly na Mpianatra Baiboly na Mpianatry ny Baiboly, izay atao amin' ny teny anglisy hoe Bible Student movement, dia hetsika na fikambanana kristiana naorin' i Charles Taze Russell. Nisedra fisraham-bazana maro nandritra ny tantarany io fikambanana io ka ny lehibe indrindra amin' izany dia izay niseho taorian' ny mpanorina azy tamin' ny taona 1916. Rehefa nandimby an' i Russell i Joseph Franklin Rutherford dia nandao ny fampiasana ny boky Studies in the Scriptures ("Fandalinana ao amin' ny Soratra Masina") ka nanamaro sy nampivoatra ny finoana sy ny fampianarana ary ny fomba fiasa nolovna tamin' i Russell. Niteraka fisaraham-bazana izany fanoàvana izany ka teraka ny atao hoe Friends of Man sy ny Dawn Bible Students Association ary ny Laymen's Home Missionary Movement[1]. Ny mpikambana sisa niaraka tamin' i Rutherford dia nanova anarana ny fikambanana nentiny tamin' ny taona 1931, izay natsoiny hoe Jehovah's Witnesses ("Vavolombelon' i Jehovah").

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. Ny hoe Friends of Man sy ny hoe Dawn Bible Students Association ary ny hoe Laymen's Home Missionary Movement dia azo adika hoe "Sakaizan' ny olombelona" sy "Fikambanan' ny mpianatra Baibolin' ny mangirandratsy") ary "Fikambanana misiônera anatiny laîka".