Charles Taze Russell

I Charles Taze Russell dia pastora amerikana nandray ampahany tamin' ny fampianaran' i William Miller. Teraka tamin' ny taona 1852 sy maty tamin' ny taona 1916 i Charles Taze Rusell.

I Russell Charles Taze tamin'ny taona 1911.

Ny fahatanoran' i Russell

hanova

Teraka tao Allegheny tamin' ny 16 Febroary 1852 i Russell. Zanaka faharoan' i Joseph L. Russell sy Anne Eliza Birney, izay samy avy taranaka irladey sy ekôsey.

Kristiana presbiteriana ny renin' i Russell ka niampita tamin-jananany ny toetra maha mpivavaka azy tamin' ny alalan' ny fanabeazany azy hanaraka ny finoana kristiana. Kamboty reny tamin' ny fahasivy taonany i Russell.

Tamin' ny taona 1868 izy dia nivavaka tamin'ny fiangonana kôngregasiônalista i Russell sady nikambana tao amin' ny fikambanana kristiana tsy manavaka finoana atao hoe Young Men's Christian Association ka tamin' izany izy no nanontany tena ny amin' ny fanamelohana ka nahatsiaro ny finoany ho nihozongozona.

Fikambanana sy fivoasana ny Soratra Masina

hanova

Nanangana ny Bible Student Mouvement

hanova

Nanangana ny fikambanana atao hoe Bible Student Mouvement ("Fikambanan'ny Mpianatra Baiboly") i Charles Taze Russell tamin' ny taona 1870 tao Pittsburgh any Pensylvania any Etazonia.

Notoheriny ny finoan' ny ankamaroan' ny Kristiana toy ny amin'ny tsy fahafatesan' ny fanahin' olombelona, ny afobe, ny fiverenan' i Jesosy Kristy indray ho nofo, ny fanendren' Andriamanitra mialoha ny ho avin' ny olombelona tsirairay ary ny Trinite. Aminy dia tsy misy ny afobe, mety maty ny fanahin' olombelona ary hiverina ety an-tany i Jesosy Kristy nefa tsy ho hita maso.

Namoaka boky fiviasana faminaniana

hanova

Namoaka ny boky atao hoe Three Worlds (azo adika hoe Tontolo telo) izy sy i Nelson H. Barbour (mpitoriteny nanaraka ny fampianaran' i William Miller). Io boky io dia niresaka ny amin' ny andro farany, ny amin' ny fahatongavan' i Kristy fanahy tamin' ny taona 1874 mba hisantatra ny fijinjana ny vokatry ny Filazantsara ("hanavaka ny vary sy ny tsimparimpary"). Nanambara koa izany boky izany fa ny taona 1914 no namarana ny 2520 taona atao hoe "Andron' ny Jentilisa" sady hahafoana ny fitondran' olombelona eto amin' izao tontolo izao izay hosoloana tanteraka ny Fitondran' Andriamanitra.

Nambaran' i Russell fa amin’ ny taona 1818 no hahatongavan’ ny ady ao Hara-magedôna hifanaovan' ireo mpanjakan' izao tontolo izao amin' Andriamanitra. Nolazainy fa maro amin’ ireo teraka talohan’ ny taona 1914 no hiatrika ny fahatongavan’ izany ady izany. Nisaraka noho ny tsy fitovian-kevitra i Charles Taze Russell sy i Nelson H. Barbour tamin' ny taona 1879.

Nanangana ny Watch Tower Society

hanova

Nanomboka amin' ny taona 1879 dia nivory ireo mpanaraka an' i Russell mba hianatra ny Baiboly ao anatina fikambanana. Nanangana ny Watch Tower Society amin'izay i Russell tamin’ ny taona 1881, izay namoaka ny boky atao hoe Watchtower (Ny Tilikambo Fiambenana amin' ny teny malagasy, La Tour de Garde amin'ny teny frantsay). Ny tanjony amin’ izany dia ny hanaporofo fa efa ao amin' ny andro farany isika izao sady ny andro vaovao hanavaozana ny tany sy ny olona dia efa antomotra. Tsy i Charles Taze Russell intsony no nitantana ny Watch Tower Society nanomboka tamin’ ny 1881 fa i William Henry Conley. Fizaràna trakta sy Baiboly no asa nataon’ io fikambanana io. Araka ny La Tour de Garde tamin' ny 1881 dia hiaka-belona i Russell sy ny mpianany.

Nanova anarana ny fikambanana: International Bible Students Association

hanova

Tamin’ ny taona 1910 dia niova anarana hoe International Bible Students Association (azo adika hoe "Fikambanana Iraisam-pirenen’ ny Mpianatra Baiboly") ny Watch Tower Society ka nafindra tany Brooklyn ao New York ny foibeny. Tamin’ ny taona 1912 dia i Russell no mpanoratra namoaka gazety maro indrindra tao Etazonia.

Fiafarana

hanova

Maty tamin’ ny 31 Ôktôbra 1916 i Charles Taze Russell tamin’ ny faha 64 taonany.

Jereo koa

hanova