Fameno zoina anatiny

Ny fameno zoina anatiny dia anjara asan'ny teny na andian-teny izay mitondra ny hevi-dehiben'ny matoanteny fenoiny. Ny matoanteny fenoin'io fameno zoina anatiny io dia matetika matoanteny tsy mihatra, toy ny ho matory, miaina, sns., nefa azo ampiasaina ihany koa ny matoanteny mihatra.

Amin'ny andian-teny frantsay hoe vivre sa vie ("Miaina ny fiainany") sy aller son chemin ("Mizotra amin'ny lalany"), ny teny hoe sa vie sy son chemin dia fameno zoina anatiny.

Ireto koa misy ohatra amin'ny teny anglisy:

  • He slept a troubled sleep.
  • He laughed a bitter laugh.
  • He dreamed a strange dream.
  • He walked their walk and talked their talk.
  • He smiled a charming smile.
  • He danced a cheerful dance.
  • He died a painful death.