Fahatongavana ho nofo (kristianisma)

(tonga teto avy amin'ny Fahatongavana ho nofo)

Ny fahatongavana ho nofo dia foto-pampianarana kristiana izay ilazana fa ny Tenin' Andriamanitra (Logos) dia tonga nofo tao amin' i Jesoa Kristy. Izany fampianarana izany dia ambara ao amin'ny fitarihan-teny ao amin' ny Evanjelin' i Joany (Joa. 1.14). Izany no ivon' ny kristolojia.

Ny Fahaterahan'ny Mpamonjy, sary nataon'i Georges de La Tour (1644).

Amin'ny Ktistiana trinitariana, ny fahatongavana ho nofo dia ny fikambanan' ny sobstansan' Andriamanitra amin' ny natioran' olombelona tao amin' ny personan' i Jesoa Kristy. Sady misy toetr' Andriamanitra no misy toetr' olombelona (afa-tsy ny fahotana) i Jesoa ka inoan' ny ankamaroan' ny Kristiana fa fahatongavan' Andriamanitra ho nofo amin' ny endrik' olombelona.

Ny fahatongavana ho nofo dia niadian-kevitra hatramin' ireo taonjato voalohan' ny kristianisma. Ny tsy fifanarahan-kevitra teolojika nafanafana tamin' izany dia ny amin' ny doketisma.

Jereo koaHanova