Ny fahatanorana no fotoan'ny fiainana raha mbola tanora ny olona iray, ary matetika dia midika hoe fotoana eo anelanelan'ny fahazazana sy ny fahamatorana (fahamatorana).