Eulemur fulvus

Irai karazana tamin'ny maky atao hoe varika amin'ny Madagasikara Eulemur fulvus.

Eulemur fulvus nahita amin'ny pirenena Peyrieras amin'ny taona 2018