Ny donia (avy amin'ny fiteny antakarana)[1], dia trano angonana ny piesy hita tamin'ny fikarohana arkeôlôjika na trano angonana zavatra manana tombon-tsoa. Ny tombon-tsoa lazaina dia na siantifika, na ara-tantara, na ara-taozavatra. Ny tanjon'ny donia dia mamela ny daholobe hijery azy. Ny piesy anaty donia dia azo jerena na lalandava na mandritry ny fotoana fohy.

Ny ankabeazan'ny donia be dia anaty tanàna lehibe manerana ny tany na anaty tanàna kely, tsindraindray koa ny donia any ambanivohitra.

Tamin'ny voalohany, ny donia dia nanomboka tamin'ny tahirin-javatra (collection) ny olona manan-karena, fianankaviana, na fianarana.